Er komt stilaan weer wat leven in het tentoonstellingsgebeuren!

Omwille van de gekende Corona-pandemie werden -en worden- er helaas veel tentoonstellingen geannuleerd (waaronder onze eigen jaarlijkse tentoonstelling van Fotoclub De Kern).

Toch wordt er links en rechts, zowel in binnen- als in buitenland, voorzichtig heropgestart met het inrichten van tentoonstellingen. In deze onzekere tijden staat er echter niets vast. Dus ik kan jullie wel opnieuw tips geven, maar het blijft toch aangeraden om voor vertrek op de genoemde websites na te gaan welke maatregelen er van kracht zijn en of het evenement wel doorgaat.